Regulamin obiektu

 • Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.
 • Wcześniejsze rozpoczęcie doby noclegowej jest dodatkowo płatne i jest możliwe tylko w przypadku zgłoszenia najpóźniej dzień przed rozpoczęciem rezerwacji, o ile jest to możliwe. Opłata za każdą dodatkową godzinę wynosi 30 zł
 • Przedłużenia pobytu poza wskazany w rezerwacji termin Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju. Zastrzega się odmówienie przedłużenia pobytu w przypadku Gości nie stosujących się do poniższego regulaminu lub w przypadku braku dostępności pokojów. Opłata za każdą dodatkową godzinę wynosi 30 zł.
 • W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż uprzednio zarezerwowany pobyt należność nie ulega zmianie i nie podlega zwrotowi.
 • W dniu przyjazdu Gość jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu tożsamości ze zdjęciem celem dokonania meldunku (Ust. Z 10.04 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz 960). Osobom postronnym nie udziela się żadnych informacji o danych osobowych Gości przebywających w Villa Nautica zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 • Gość nie może użyczać wynajmowanego przez siebie pokoju osobom nie zameldowanym w Villa Nautica. Pokój jest wynajmowany konkretnym osobom.
 • Osoby nie zameldowane w Villa Nautica (w czasie trwania COVID-19 nie mogą) mogą przebywać w pokoju gościa do godz.22:00
 • Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 8:00
 • Śniadanie w formie stołu szwedzkiego serwowane jest w jadalni w godzinach od 8:00 do 10:30. (W czasie trwania COVID-19 śniadania serwowane są w turach).
 • Ze względu na komfort wypoczynku naszych Gości na terenie Villa Nautica obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Palić można jedynie na patio.
 • Podczas pobytu Gościa pokoje nie są udostępniane osobom trzecim.
 • Osoby sprzątające serwisują pokój jedynie pod nieobecność Gości. Serwis na życzenie klienta jest możliwy bezpłatnie co drugi dzień w trakcie pobytu. Obejmuje odkurzanie, wyniesienie śmieci oraz wymianę ręczników pozostawionych na podłodze. Wymiana pościeli obowiązuje przy pobytach dłuższych niż 7 dni.
 • Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody – uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia lub urządzeń technicznych (w tym również zagubienie kluczy) powstałe z ich winy lub osób ich odwiedzających.
 • Opłata za zgubienie karty lub klucza wynosi 30 zł.
 • Naszym gościom udostępniamy w zależności od dostępności – płatne, niestrzeżone miejsca parkingowe (nie ma możliwości rezerwacji):
 • przy obiekcie na ogrodzonym, monitorowanym parkingu 45 PLN/doba
 • w odległości 30 m. od obiektu na ogrodzonym parkingu 35 PLN/doba
 • na sąsiednich ulicach w Strefie Miejskiego Parkowania w terminie od 01.06 do 15.09 30 PLN/doba a w pozostałych terminach bezpłatnie.
 • Miejsca parkingowe na ogrodzonych parkingach są dostępne po zameldowaniu od godziny 15.00. W dniu wyjazdu dostępne do godz. 11.00 (prosimy o zwrot karty parkingowej).
 • W godzinach 22.00 – 8.00 brak możliwości wjazdu lub wejścia na teren parkingu.
 • Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za parkujące pojazdy ani za pozostałe w nich mienie.
 • Obsługa zobowiązana jest reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń oraz porządku i czystości w Villa Nautica. Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać w recepcji.
 • Regulamin Villa Nautica podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie internetowej www.nauticaleba.pl, w drodze indywidualnego informowania Gościa przy potwierdzeniu rezerwacji.
 • W przypadku zakłócania porządku, ciszy nocnej oraz zakłócania pobytu innym Gościom i domownikom właściciel, obsługa Villa Nautica oraz osoby do tego upoważnione, powołując się na Art. 193 Kodeksu Karnego mogą podjąć stosowne kroki wobec osób nie stosujących się do regulaminu oraz ogólnych zasad współżycia włącznie z usunięciem ich z terenu posesji oraz samego obiektu.
 • Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen – podany cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 K.C.
 • Płatność za pobyt pobierana jest w dniu zameldowania.
 • Ceny podane w cenniku nie zawierają opłaty klimatycznej.
 • Akceptujemy płatności kartą.
Regulamin przyjmowania zwierząt
 • Na terenie Villi zezwala się na przebywanie zwierząt, nie mogą one jednak zakłócać porządku oraz pozostawać bez opieki i na terenie pensjonatu muszą być wyprowadzane na smyczy, a ich pobyt podlega dodatkowej opłacie:
  • 30 zł zwierzęta domowe do 5 kg
  • 40 zł zwierzęta domowe powyżej 5 kg
 • Do Hotelu przyjmowane są zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia (aktualne szczepienie i odrobaczenie). W przypadku ich braku, dostępny jest kontakt do lekarza weterynarii. W przypadku występowania u zwierzęcia choroby przewlekłej, należy powiadomić o tym pracownika hotelu w dniu dokonywania rezerwacji.
 • Jeżeli pościel w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) właściciel obciążony zostanie kosztami dodatkowych usług pralniczych.
 • Jeżeli pościel w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do pokrycia kosztów odkupienia całego kompletu pościeli.
 • Wszystkie szkody w mieniu Hotelu bądź mieniu innych Gości oraz zabrudzenia wymagające dodatkowej pracy personelu spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez Dyrekcję Hotelu, a ich kosztami będą obciążeni Właściciele.
 • Właściciele są odpowiedzialni za zachowanie przez swoje zwierzęta ciszy w hotelu i nie zakłócanie spokoju innym Gościom. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych Gości bądź personelu Hotel zastrzega sobie prawo do prośby o usunięcie zwierzęcia z Hotelu.
 • W miejscach ogólnodostępnych właściciel ma obowiązek trzymania psa na smyczy oraz w kagańcu.
 • Zabrania się wprowadzania zwierząt do jadalni.
 • Właściciel jest obowiązany każdorazowo sprzątać odchody pozostawione przez swoje zwierzę. Zabrania się wyprowadzania zwierząt na trawnik w celu załatwienia przez nie potrzeb fizjologicznych.
Regulamin RODO

Uprzejmie informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Villa Nautica, ul Wróblewskiego 2, 84-360 Łeba.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy świadczenia usług hotelarskich. Zebrane dane mogą być przetwarzane w przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń, do celów podatkowych oraz zapewnienia najwyższej jakości oferowanych usług.
Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest umowa o świadczenie usług
hotelarskich.
Dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń.
Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy o świadczenie usług hotelarskich.
Administrator przetwarza także dane osobowe zarejestrowane przez monitoring wizyjny w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa hotelu i w jego otoczeniu.
Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest ochrona żywotnych interesów osób fizycznych.
Dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące od dnia zarejestrowania.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych umożliwia przekazywanie Pani / Panu informacji o ofertach, promocjach i usługach oferowanych przez Villa Nautica
Podstawą prawną przetwarzania danych w celach marketingowych jest Pani / Pana zgoda, która może zostać wycofana w dowolnym momencie.
Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
Villa Nautica może przekazywać dane osobowe niżej wymienionym kategoriom podmiotów:

 • firmom świadczącym usługi serwisu oraz wsparcia systemów informatycznych
 • firmom transportowym oraz świadczącym usługi przewozu osób, w przypadku zamówienia przez
  Panią / Pana takiej usługi
 • firmom księgowym w celach świadczenia obsługi księgowej
 • firmom prawniczym w przypadku doradztwa prawnego i reprezentowania interesu Villa Nautica
  w czasie procesu
 • firmom świadczącym usługi marketingowe w przypadku wyrażenia zgody do celów marketingowych

Posiada Pani / Pan prawo do zmiany przetwarzanych danych a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym celu należy kontaktować się z Villa Nautica.
Villa Nautica nie przekazuje przetwarzanych danych poza obszar EOG.
Posiada Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Villa Nautica w przypadku wyrażenia przez Panią / Pana zgody podejmuje zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, które zostały pozyskane w związku ze świadczeniem usług, w tym dokonuje profilowania.

Facebookinstagram